Yrken att satsa på

Arbetslösheten i Sverige är relativt hög. Ändå finns det branscher och nischer inom branscher som fullkomligt skriker efter arbetskraft. Hur väl efterfrågan på arbetskraft kommer att mötas den närmsta framtiden återstår att se. Oavsett listas här ett antal yrken som är värda att satsa på för den som söker jobb, söker utbildning eller funderar på att byta karriär.

Sjuksköterska

Inom omvårdnad råder det stor brist på arbetskraft, inte minst när det kommer till sjuksköterskor. Alltför få väljer att utbilda sig till sjuksköterska, samtidigt som efterfrågan på dessa är fortsatt hög. Hur det ser ut i framtiden återstår att se – men i dagsläget har sjuksköterskor mycket bra utsikter på arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter för sjuksköterskor innefattar bland annat journalföring och samtal med anhöriga. Inom yrket ställs det krav på hög social kompetens, då en stor del av jobbet går ut på att samtala med både patienter, kollegor och just anhöriga.

Glasmästare

Glasmästare är ett annat yrke där det är fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Glasmästare, som i princip hela byggsektorn, har påverkats positivt av den snabbt växande befolkningen i landet.

Med en växande befolkning följer också ett växande behov av nya bostäder, lokaler och anläggningar. Glasmästare som yrkesgrupp har definitivt dragit nytta av den här utvecklingen. En annan utveckling som gör glasmästare gott är de ökade tendenserna till energibesparingar i fastigheter. Då många väljer att byta ut fönster (ofta på hus byggda på 60- och 70-talet) till mer energisnåla sådana, leder det till jobb för landets glasmästare.

VVS-montörer

VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet och har precis som föregående yrkesgrupp nytta av det snabba bostadsbygget. Även här är det alldeles för få som utbildar sig till yrket, samtidigt som efterfrågan på kompetens ökar snabbt.

System och tekniker för kylning, värmning och ventilation har alltid funnits, mer eller mindre. Idag är systemen dock mer avancerade, och det var först på 1800-talet som VVS-branschen blev en tydligt avgränsad sådan.

Idag finns det mycket goda möjligheter till jobb för den som väljer att utbilda sig till VVS-montör. Enligt arbetsförmedlingen kan det dock vara något svårare för de som söker lärlingsutbildning. De färdigutbildade och erfarna montörerna har dock en ljus framtid att möta.

Även på längre sikt – fem till tio år – kan VVS-montörerna se fram emot en god arbetsmarknad. Enligt arbetsförmedlingen kommer efterfrågan på kompetent arbetskraft till och med att öka under det närmsta decenniet.

12 Jul 2017

Välkommen till vår
bostad & bygg-blogg

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!