Med marksanering kan tomten bli byggbar igen

Det går inte att bygga bostäder eller skolor på förorenad mark utan att först sanera den. Vill man utföra en marksanering ska man ta hjälp av en expert.

Det går inte att uppföra bostäder eller en skola på mark som är förorenad. Inte heller får man anlägga lekplats eller hålla djur på den. Det betyder att marken i stort sett är värdelös så länge som den är giftig. Tack och lov går det att sanera förorenad mark och göra den giftfri.

Det finns flera olika metoder för marksanering, som biologiska, mekaniska och kemiska. Vilken metod som lämpar sig bäst beror på vilka gifter som finns i marken men också hur stor föroreningen är. Vid biologisk marksanering använder man sig av olika bakterier medan man vid mekanisk sanering helt enkelt tvättar jorden ren. Vid kemisk sanering låter man andra kemiska ämnen bryta ner föroreningen.

Viktigt att man anlitar ett företag som är certifierat för marksanering

Vill man utföra en marksanering ska man anlita ett företag som är certifierat. Då undersöker de först marken för att lokalisera var föroreningen finns och vilket eller vilka ämnen det handlar om. Detta för att kunna bestämma vilken saneringsmetod som passar bäst och för att kunna bedöma arbetets omfattning.

Hur mycket en marksanering kostar beror på hur omfattande den är och vilken saneringsteknik som behöver användas. Att schakta bort förorenad jord kostar mer än att rena jorden på plats. Men är marken attraktiv och passar att bygga bostäder eller en skola på, spelar saneringskostnaden inte så stor roll. Då får man garanterat tillbaka sina pengar.

22 Nov 2022

Välkommen till vår
bostad & bygg-blogg

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!