Linjemålning fyller en viktig samhällsfunktion

Linjemålning är en av de bortglömda och osjungna hjältarna i vårt samhälle. Det spelar ingen roll om det handlar om att du som fotgängare ska ta dig över gatan, om du som cyklist ska ta dig framåt längs med vägen eller om du som bilist vill veta om du kan köra om den framförvarande bilen - med linjemålning får du både vägledning och tydliga direktiv om vad som gäller.

Linjemålning på asfalt visar dig var du ska cykla - och vilken linje du inte får passera, den visar dig var du ska gå över gatan och exempelvis en helstreckad linje kommer att visa att det är för farligt att köra om bilen framför dig. Man kan se linjemålning som en förlängning av alla de skyltar vi har i staden.

Faktum är också att många städer numera också i en högre utsträckning använder linjemålning som ett effektivt sätt att skapa en större säkerhet. Vid exempelvis en skola så kan det vara långt ifrån tillräckligt endast med en skylt som visar att man får köra i 30 km/h. Genom att komplettera med en linjemålning på asfalt - en stor cirkel med siffran 30 inuti - så ger man bilisterna ytterligare en uppmaning om vad som gäller. Det ger säkerhet och trygghet.

Linjemålning skapar ordning

Asfalt som canvas handlar om en till stor del outnyttjad resurs då det handlar om att skapa säkerhet, trygghet och ett bättre flöde genom trafiken. Så även på exempelvis parkeringar som är det tydligaste exemplet på där linjemålning kan göra en enorm skillnad. Du har säkerligen befunnit dig på en parkeringsplats där devisen om att störst går först: ett organiserat kaos där folk ställer sig lite som de behagar och utan större konsekvenser.

Med linjemålning kan man skapa bättre struktur och organisering på en sådan parkeringsplats. Folk ställer sig i angivna rutor där rätt avstånd till bilen framför och bilen bredvid kommer automatiskt och där frukten av detta blir en optimerad yta där risken för olyckor minimeras. Låter man folk fatta egna beslut gällande sin parkering så uppstår alltid kaos. Det räcker med att en gör fel för att hela kedjan ska spricka. Den felande länken uppkommer aldrig med linjemålning.

31 Mar 2023

Välkommen till vår
bostad & bygg-blogg

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!