Kontakta en ventilationsfirma i Stockholm

Det finns några säkra tecken på dålig ventilation som man som husägare kan hålla kolla efter. Upplever du att du – eller någon i din familj – ofta blir trött, får huvudvärk eller får allt svårare att koncentrera dig ju längre dagen lider så kan det tyda på undermålig ventilation. 

Detsamma kan säga som ni har problem med återkommande förkylningar eller om någon plötsligt börjar utveckla allergier. Astma är även det något som kan komma som en följd av sämre ventilation. Dessutom så kan du spåra sådan genom att se ifall exempelvis fuktskador drabbar ditt hus och där ingen egentlig anledning finns till detta. Ser du dessa tecken så bör du kontakta en ventilationsfirma och låta den undersöka saken lite närmare. 

I Sverige finns ett system där ventilation kontrolleras i både hem, fastigheter och i offentliga lokaler. Tidigare var ventilationen ofta så undermålig att folk tog skada - efter att OVK-besiktningen infördes har det blivit bättre; men det finns fortfarande problem 

God ventilation är en förutsättning för att kunna leva och prestera så bra som möjligt. Oavsett om man talar om ditt hem, sin arbetsplats, en offentlig lokal – exempelvis ett sjukhus eller ett bibliotek - eller om skolan där barnen går så måste en god ventilation finnas. 

Detta är faktiskt en så pass viktig fråga att det finns lagar och regler att följa. Med givna tidsintervaller – varierande beroende på byggnad – så måste man genomföra en OVK-besiktning där ett företag – exempelvis en, för ändamålet, certifierad ventilationsfirma – ser över hur ventilationssystemet fungerar och vilken effekt det ger. Skulle det visa brister så måste man som hus- eller fastighetsägare korrigera dessa – även det inom en given tidsintervall. 

Problem med ventilationen vid en flytt i Stockholm? 

Det kan vara så att det ventilationssystem man har är uttjänt, föråldrat och inte längre ger den effekt man kräver. Likväl så kan det handla om att systemet i fråga inte är anpassat efter hur många som vistas i en lokal. Oavsett vilket så kan en ventilationsfirma hjälpa till att både hitta – och lösa – problemet. Säg att din familj i Stockholm flyttat från en mindre lägenhet till ett radhus. I detta radhus har ett äldre par bott och ni upplever ganska direkt att luften inne i huset är dålig. 

Ökar man antalet människor i ett hus eller i en lokal så alstras mer värme - något som påverkar ventilationen negativt. En ventilationsfirma kan, genom en justering av det nuvarande systemet, ge bättre luft. En billigare lösning 

Här kan ni kontakta en ventilationsfirma i Stockholm och låta den kontrollera ventilationssystemet. Troligt är att det inte har några tekniska problem - det är en större chans att det inte är anpassat efter era behov. Den ventilationsfirma ni anlitar kan justera ert ventilationssystem så att er inomhusmiljö förbättras radikalt och att luften blir blir betydligt bättre. 

Det är naturligtvis en billigare lösning än att helt byta system; en ventilationsfirma kan ofta hitta alternativa lösningar där en justering – i många fall – är precis det som krävs. Det här gäller även för kontor och fastigheter i Stockholm. Upplever ni en förändring av er inomhusmiljö – kontakta en ventilationsfirma. 

18 Jan 2018

Välkommen till vår
bostad & bygg-blogg

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!