En kort fönsterguide

Fönster ska uppfylla vissa krav vad gäller säkerhet. De ska till exempel var barnsäkra (med särskilt lås som inte små barn kan få upp i första taget), de ska vara lufttäta, regntäta, skydda mot buller och ljud utifrån och kunna isolera värme. Ett fönster har en karm som är delen som sitter fast i väggen. Fönstret har en båge; det är den delen av fönstret som går att öppna. Bågen är monterad i karmen och kan antingen vara enkel eller kopplad. De öppningsbara fönstren kallas också fönsterlufter. Har ett fönster trälister i sitt fönster, kallas det för ett spröjsar fönster. 

Öppna fönster med olika teknik

Ett fönster kan öppnas på olika sätt. I ett slagfönster är bågarna fastsatta i karmen. De kan öppnas antingen inåt eller utåt. Ett fönster kan också öppnas så att de vrids och då hänger bågarna i gångleder som är monterade i karmen. Fönster kan även öppnas som skjutfönster, då skjuts de sidledes, uppåt eller nedåt. Vikfönster är fönster som är förbundna med ett gångjärn och har ett glidbeslag som löper i spår i karmens över- eller i ett understycke. De flesta fönster är tvåglasfönster, men i takt med att vi vill spara energi, ser vi fler och fler treglasfönster som isolerar fönstren, både så att värme inte släpps ut, inte heller att buller och oljud kommer in.

Dessa olika fönster finns det:

Villafönster – är ett samlingsnamn på fönster som de flesta villor har. Innebär ingen karaktäristik på fönster.

PVC fönster – är fönster tillverkade av polyvinylklorid. Sägs vara miljövänliga fönster eftersom plasten går att återvinna; smälta ner och göra till nya fönster.

Aluminiumfönster – egentligen är det inte fönstren som är gjorda av aluminium, utan det är karmarna som är tillverkade i aluminium.

Träfönster – egentligen är det inte fönstren som är gjorda av trä, utan det är karmarna som är tillverkade i trä.

Treglasfönster – är egentligen det samma som isoleringsfönster. Det är olika namn på samma slags fönster. Treglasfönster är tätare än tvåglasfönster.

Isoleringsfönster - är mellanfönstret i treglasfönster.

Takfönster – är fönster som man använder i takkupor

Vilket material väljer du på fönster?

Man kan även välja vilket material man vill att fönstren ska vara gjorda av. Antingen glas, glas med träkarmar, glas med aluminiumkarmar, eller glas med aluminium- och träkarmar. Man kan även välja plastfönster gjorda i PVC; polyvinylklorid. PVC fönster har lång hållbarhet, och är så gott som underhållsfria. Det finns för- och nackdelar bdåe med glas- och plastfönster (PVC fönster). Glasfönster kan alltid krossas, medan plastfönster inte krossas på samma sätt. Glasfönster sägs ha ett bättre utseende än plastfönster. Glasfönster håller i princip i evighet, medan plastfönster håller i cirka 30 år.

Är du intresserad av fönsterbyte och vill veta mer, läs här.

 

30 Dec 2017

Välkommen till vår
bostad & bygg-blogg

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!