Byggstädning Stockholm - möjliggör en säker besiktning

Konflikter mellan beställare och utförare av jobb har kommit att öka. Likaså gäller för konflikter och tvister gällande dolda fel. En köpare upptäcker ett fel i bostaden som inte synts vid besiktningen och vill få ersättning av säljaren. Detta är problematiskt och det hör till mångt och mycket ihop med det faktum att vi A) renoverar mer idag och B) att det de facto sker fler fuskjobb.

Denna kombinationen gör att besiktningen av ett arbete blir avgörande. Många privatpersoner nöjer sig med att det ser bra ut. Man har anlitat hantverkare i Stockholm och litar på att deras arbete skett på ett fackmannamässigt sätt. Idag måste detta verifieras och en extern besiktningsman måste alltid anlitas för extra säkerhet. Risken för ett fuskjobb är lite för överhängande för att man ska kunna negligera det.

En besiktningsman kontrollerar renoveringen grundligt och med ögonen. För att detta ska kunna ske enligt konstens alla regler så krävs en rejäl byggstädning i Stockholm. Utan en byggstädning så finns alltid risken i att saker och ting inte upptäcks - och det kan även finnas en risk i att saker och ting göms undan bakom exempelvis bråte.

Genomförs däremot en gedigen byggstädning i Stockholm så kan besiktningsmannen göra sitt jobb, eventuella brister i samband med utföranden kan lokaliseras och som beställare kan man också direkt ställa krav på att företaget man anlitat ska åtgärda dessa. Kort sagt: byggstäd i Stockholm är ett måste för att en besiktningsman ska kunna göra sitt jobb. Indirekt så räddar städningen i fråga alltså dig från en framtida tvist mot en oseriös hantverkare - om vi nu hårddrar det.

Kombinera byggstädning i Stockholm med finare städning

Viktigt är att påpeka följande: det finns olika definitioner av en byggstädning i Stockholm. Hos vissa städföretag så handlar det om att städa exempelvis vid byggen och i exempelvis omklädningsrum tillhörande sådana.

För andra så innebär en byggstädning mer det vi ovan gått igenom: man åker hem till privatpersoner och städar upp inför en besiktning efter en avslutad renovering. Vilket innebär att man tar bort bråte, byggmaterial, plast som använts för att täcka exempelvis golv och där man - helt enkelt - röjer upp så att en besiktning kan utföras. Detta innebär ett ganska tungt jobb och det är viktigt att du som beställare ser till att det är just denna typ av byggstädning i Stockholm som avses då du anlitar en städfirma.

Tänk även på att det är möjligt att utöka tjänsten till att även inkludera finare typ av städning. Kombinationen av byggstädning i Stockholm och finare typ av städning är att rekommendera då den dels möjliggör besiktningsmannens arbete och dels även möjliggör för dig att direkt kunna använda det rum där renoveringen skett.

22 Apr 2022

Välkommen till vår
bostad & bygg-blogg

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!