Brandisolering – en överlevnadsfråga

En brand som sprider sig i en fabriks-, lager- eller kontorslokal kan få ödesdigra konsekvenser. Se till att dina byggnader har en genomtänkt brandisolering.

Du äger ett företag som producerar och säljer varor som under vissa förhållanden kan vara brandfarliga. Om brand skulle uppstå i någon av dina anläggningar, måste den omedelbart kvävas. Det får heller inte finnas risk att eld och brandrök sprider sig mellan olika delar i företaget.

Företaget expanderar och en tillbyggnad har gjorts till de befintliga produktions- och lagerlokalerna. Genomföringar för el och ventilation finns mellan den äldre och den nyare delen. Du börjar bli orolig för hur detta kan påverka ett brandförlopp. Men vare sig du eller någon annan i företaget kan något om brandskydd.

Brandisolering – ta hjälp av experter

Du beslutar dig för att kontakta ett välrenommerat företag som har specialister på brandisolering. De gör en grundlig inspektion av företags olika lokaler och de förbindelser som finns dem emellan. Om en brand uppstår måste den givetvis isoleras. Men ledningar för exempelvis el, ventilation och vatten är lömska. Om de inte är isolerade kommer de att ge syre till den uppkomna branden.

Med korrekt utförd brandisolering kläs bärande konstruktioner och olika ledningar in med brandsäkra material. Stenull är ett sådant material och är helt obrännbart. Det ger ett underhållsfritt brandskydd och håller under en byggnads livslängd. Brandisolering måste självklart göras av kunnig och kompetent personal. Inte ett enda misstag får göras. Därför gör ett företag med specialister på brandisolering efterkontroll när arbetet är utfört.

10 Oct 2022

Välkommen till vår
bostad & bygg-blogg

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!