Att tänka på vid val av industrigolv

Industrigolv ska vara slitstarka och tåliga. Ibland behöver de också vara ljuddämpande eller viktbärande. För livsmedelsindustrin finns ännu fler krav.

Att välja rätt industrigolv kan te sig som en djungel. Grundkraven är förstås ofta desamma. Det ska vara slitstarkt och tåligt. Men sedan kan kraven se lite olika ut beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas på golvet. Både materialval och att det är kunnigt folk som anlägger golvet är förstås viktigt.

Det kan till exempel handla om idrottsarenor där besöksdelen behöver ha ett golv som är både snyggt och hållbart. För själva idrottsutövandet kan det i stället behövas ett golv med en viss svikt. I allmänna lokaler som sjukhus och skolor är det bra om golvet har en ljuddämpande effekt. För ett parkeringshus att golvet ska kunna klara vikten av många bilar.

Särskilda krav på industrigolv för livsmedelsproducenter

För livsmedelstillverkande företag gäller istället framför allt att man behöver välja ett industrigolv som uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter. Dessa är desamma inom hela EU. Förutom tålighet mot starka rengöringsmedel så får det inte heller finnas risk att giftiga kemikalier frigörs från golvet. Det handlar om konsumentsäkerhet.

Golv som används inom livsmedelsproduktion måste också vara täta och släta, för att kunna säkerställa tillräckligt god hygien. Det är därför extra viktigt att golven är fogfria, utan skarvar som kan samla smuts. Livsmedel som råkar hamna på golvet får naturligtvis aldrig återföras i produktionen. Alldeles oavsett den regeln ska du kunna känna dig trygg med att din mat producerats i ändamålsenliga, hygieniska lokaler.

19 Jun 2022

Välkommen till vår
bostad & bygg-blogg

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!