Arbeten på hög höjd i Stockholm kräver kunskap om taksäkerhet

Utför dina anställda arbete på hög höjd i Stockholm? Tänk då på att utbildning i fallskydd är en del av en fullgod taksäkerhet och något som du ansvarar för.

Du kanske tänker att dina anställda inte behöver utbildning i fallskydd, eftersom höjden de arbetar på inte är så väldigt hög? Men faktum är att alla som arbetar på en höjd som är högre än två meter måste ha gått fallskyddsutbildning om det finns risk för fall. Två meter räcker för en allvarlig skada.

I städer som Stockholm finns det många yrkesgrupper som arbetar på höga höjder. Takläggare, sotare, byggarbetare och montörer är bara några exempel på yrken som omfattas av kraven. Du som arbetsgivare är skyldig att se till att dina anställda har gjort fullgod fallskyddsutbildning i Stockholm.

En fallskyddsutbildning garanterar taksäkerhet för dig och dina anställda

Om man arbetar på hög höjd måste man känna till riskerna. Dessutom måste man ha kunskap om vilka säkerhetsrutiner man måste följa, vilka föreskrifter som gäller med mera. Reglerna ändras snabbt och människor glömmer gärna bort “tråkiga” riktlinjer, vilket innebär att man måste gå om utbildningen vartannat år.

Om en av dina anställda råkar ut för en olycka som hade kunnat förhindras, genom till exempel fallskyddsutbildning, är det du som arbetsgivare som kan hållas ansvarig. I slutändan är ingenting viktigare än hälsan och ingenting är värre än olyckor som kunde ha förhindrats. Se en fallskyddsutbildning som en investering för dig och dina anställda.

15 Mar 2023

Välkommen till vår
bostad & bygg-blogg

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!