Plastfönster

Sida 3

Målarna i Stockholm – kundernas omdömen

15 aug 2017

Det finns många målare i Stockholm. Det är Sveriges största stad och utbudet är således stort när det gäller butiker, service och tjänster (däribland målare). Den som vill hitta en målare i Stockholm, och inte vet någon särskild firma på förhand, behöver leta en del och gör det förmodligen på nätet. Ett vanligt sätt att gallra vilka firmor som verkar vara seriösa och inte är att leta efter omdömen om firmorna på olika hemsidor.

Det finns såklart en ganska stor osäkerhet kring detta. Tittar man på hemsidor vars recensenter är anonyma och inte verifierade på något sätt, kan det givetvis handla om falska omdömen. De kan både vara dåliga och bra. Är de bra kan det lika gärna vara ägaren själv som har skrivit recensionerna. Är de dåliga kan det såklart vara en konkurrerande firma som vill skaffa sig fördelar på ett oschysst sätt.

Överlag positiva upplevelser

Den första målaren vi tittar på har fått fem stjärnor som samlat betyg med lovord som ”bästa målaren!” och ”målade hela huset i perfektion!”. Även övriga recensioner är genomgående positiva, även om vissa bara ger ett betyg utan att skriva någon vidare motivering.

Sammanlagt finns bara fem recensioner för den här firman, vilket kan anses vara ett alldeles för tunt underlag för att dra någon slutsats av. Att skapa fem falska profiler, eller be fem vänner att skriva bra recensioner kräver ingen större ansträngning från firmans sida. Det bästa är troligtvis att kolla upp samma firma på flera olika sidor eller tjänster för att få en bättre helhetsbild.

Vi tittar även på två andra målare i Stockholm och vad de har fått betyg. Många har fått fem stjärnor eller nära fem stjärnor som samlat betyg, men även här är underlaget ganska tunt. Vill man dra en slutsats av detta får man se till att kolla upp firmorna på flera ställen.

Vissa negativa upplevelser

Även om de är relativt få, finns det givetvis målare i Stockholm som har fått en del negativa recensioner. Det som verkar ligga till grund för många av dem är missförstånd mellan firma och kund. Att se till att föra en rak och tydlig kommunikation är ett effektivt sätt att minimera riskerna från att hamna i en konflikt. I praktiken innebär detta att fästa så mycket som det går på papper, samt att helt enkelt prata tydligt och veta vad man vill att målaren ska göra. På så vis slipper man vara en av de som lämnar en negativ kommentar på en dylik sida eller tjänst.

Här finns en målare i Stockholm som genomgående fått goda omdömen av sina kunder.

Fönsterrenovering – det här bör du kolla efter

13 aug 2017

Många fönster finns idag som är i behov av en renovering. Att göra en fönsterrenovering utan förkunskaper är dock inte det lättaste. Det gäller att veta vad man ska göra och vilka verktyg och material som krävs för att göra det. Vissa väljer att anlita en firma för detta, vilket kanske är särskilt vanligt i större städer som Stockholm. Statistik från Skatteverket visar att boende i Stockholm och kranskommuner är de flitigaste användarna av rot-avdraget i hela landet.

Det här bör du kontrollera vid en fönsterrenovering

Det finns flertalet områden att kontrollera när man ska göra en fönsterrenovering. Att missa någon kan göra att renoveringen fallerar om du ska göra det själv. Se till att vara noggrann!

Rostskador

Det finns ett antal punkter som behövs kontrolleras vid en renovering. Det första man bör kontrollera är rostskador. Hur ser fönsteröverblecket ut? Gångjärnen? Dessa är vanliga delar som är drabbade av rostskador när det gäller äldre fönster. Något annat som bör kontrolleras för rostskador är hörnbeslagen.

Båge och karm

Sedan är det bra att titta på mellanrummet mellan båge och karm. Är det otätt? I sådana fall kommer det sannolikt att dra i huset, vilket kan bli kostsamt i längden eftersom ditt uppvärmningssystem behöver arbetare hårdare för att hålla en behaglig temperatur. Att göra en fönsterrenovering om ditt fönster drar är att se som en investering snarare än en kostnad. Det bör inte dröja alltför länge innan det börjar betala tillbaka sig.

Att det inte är tätt mellan båge och karm kommer också innebära att mer ljud släpps in. Bor du till exempel i Stockholm nära en trafikerad väg, kan det vara ett skäl att prioritera detta högt. Det här gäller såklart inte bara i Stockholm, utan om man bor i en stad med mycket buller och oljud omkring sig överlag.

Övrigt

Man bör alltid se till helheten på fönstret och inte bara fastna i detaljer. I övrigt är det dock bra att titta på om fönsterkitt saknas, om det finns några flagor eller sprickor i målningen och titta närmare på bågunderstycket. Är bågunderstycket rötangripet bör det bytas ut.

Göra själv eller anlita en firma?

Det finns en del fördelar med att göra det själv, även om det kanske är vanligare i storstäder just som Stockholm att man anlitar någon utomstående för att göra jobbet. Den största fördelen är såklart att man sparar pengar. Om man däremot anlitar en firma för jobbet får man erfarna hantverkare som man vet gör ett bra jobb.

Proffshjälp kan behövas vid fönsterputsning

10 aug 2017

I samband med vår- och höststädning så brukar de flesta även passa på att genomföra en annan sak i sina hem – ett projekt som tar väldigt lång tid att göra och som dessutom är väldigt svårt. Vi talar naturligtvis om en fönsterputs och vad det innebär att göra en sådan. Fönsterputs är nämligen något så speciellt att man faktiskt kan få ett sämre resultat om man misslyckas än om man låter sina fönster vara smutsiga. Menas här – putsar en ovan person sina fönster så kommer denne förmodligen att se stora, långa och vita streck längs hela glaset och dessa kan i sak vara betydligt mer irriterande (och svåra att få bort utan att göra om allting...) än smutsen som fastnat under året.

Kort och gott – att putsa fönster tar lång tid – varje fönster har fyra sidor som samtliga måste behandlas med samma noggrannhet – och det är svårt. I vissa fall så är det till och med farligt; bor man högt upp i en fastighet så kan ett fall innebära stor skada eller till och med döden och allt detta leder oss in på ett tips gällande fönsterputs – ett tips som innebär att man direkt anlitar professionell hjälp för ändamålet.

En professionell hjälp som finns i de flesta svenska städer – men där man har en klar fördel rent prismässigt om man bor i en större där fler företag erbjuder tjänsten. Det vill säga; har man sin bostad i Stockholm så har man också en god chans att få sin fönsterputs utförd till ett väldigt fördelaktigt pris.

Detta genom att man agerar på samma sätt som man gör inom andra konkurrensutsatta områden där man – kort och gott – tar in flera offerter och ställer dessa mot varandra till dess att det bästa priset utkristalliserat sig. Fönsterputs är således ett projekt som många privatpersoner i Stockholm – särskilt de som bor i bostäder likt de vi ovan nämnde; de där ett fall innebär stor fara – lejer ut och här finns det även en annan faktor som spelar en stor roll i detta beslut.

Använd rut-avdraget för en fönsterputs i Stockholm

Sedan 2007 så går det nämligen att använda sig av ett avdrag som gör tjänsten billigare; fönsterputs omfattas nämligen i allra högsta grad av rut-avdraget och även om denna skattesubvention ändrade form vid årsskiftet så är det fortfarande väldigt generöst.

Man kan fortfarande dra av halva arbetskostnaden för sin fönsterputs och skillnaden ligger i att taket sänkts från 50- till 25.000 kronor per år och per person.

Det påverkar således väldigt få och speciellt inte de som bara använder sig av en sådan unik tjänst som fönsterputs i Stockholm. Ryktet om rut-avdragets död år således väldigt överdrivet.

Det är dyrt att genomföra en rejäl fasadrenovering

26 jul 2017

Utsidan av ett hus får ta emot mycket stryk, dels i form av regn, frost, snö, hagel vind och sol, dels i form av trafik och avgaser. Resultatet av dessa påfrestningar kan bli att färgen lossnar eller att det uppstår sprickor i fasaden.

Detta gör att man som hus- eller fastighetsrenovering då och då måste genomföra en fasadrenovering – ett kostsamt projekt som dessutom tar ganska lång tid. Det som man ska tänka på gällande en fasadrenovering är att först överväga om de sprickor man upptäckt på fasaden är något som man på egen hand kan åtgärda med hjälp av murbruk och därigenom spara mycket pengar – detta tips gäller dock främst villaägare.

Då det kommer till större fastigheter så brukar en fasadrenovering vara betydligt mer kostnadseffektiv sett till det långa loppet och här kan vi även tipsa om att man försöker genomföra allting på en gång.

Menas med detta: ska er bostadsrättsförening i Stockholm ändå betala ganska dyra pengar för en fasadrenovering så kanske det är lika bra att byta hängrännor, fräscha upp- eller byta fönster och fixa till balkongerna. Ni kommer ändå att ha en massa ställningar stående under en lång tid och dessutom så brukar man också i Stockholm kunna engagera en och samma firma för allt jobb vid en fasadrenovering. På så sätt så kommer också fastigheterna värde att stiga och medlemmarna i bostadsrättsföreningen kommer att få en betydligt bättre levnadsstatus.

Kort sagt; vid en omfattande fasadrenovering – se till att få allting gjort och detta av samma firma. Anledningen till att vi nämnde Stockholm som stad för vårt exempel kom inte av någon slump och detta av två stycken orsaker. Nummer ett handlar om miljön och att avgaser där gör att problem med fasader där blir vanligare än i en mindre stad där trafiktrycket är lägre. Dels så har man också i Stockholm en fördel gällande en fasadrenovering och detta i form av ett billigare pris. Återigen; här talar vi primärt om de större fastigheterna snarare än om mindre villor där rot-avdraget går att använda vid en fasadrenovering.

Billigare fasadrenovering i Stockholm

Anledningen till att man har en fördel då det kommer till prislappen för en fasadrenovering i Stockholm handlar om att man där har ett större urval bland företag som erbjuder tjänsten. Det kan nämligen skilja otroligt mycket pengar mellan två stycken verksamma företag och här kan således en initial undersökning verkligen vara av värde. Genom att i Stockholm ta in flera olika offerter så kan man också se hur prisbilden ser ut och således också välja ett av de billigare företag som jobbar med fasadrenovering.

Viktigt här dock är att man verkligen ser till att de klarar av allting; ska ni exempelvis byta fönster till era fastigheter så är totalentreprenad att föredra snarare än att involvera en firma för varje litet moment. Det tar både längre tid och blir i slutändan därmed också dyrare.

Yrken att satsa på

12 jul 2017

Arbetslösheten i Sverige är relativt hög. Ändå finns det branscher och nischer inom branscher som fullkomligt skriker efter arbetskraft. Hur väl efterfrågan på arbetskraft kommer att mötas den närmsta framtiden återstår att se. Oavsett listas här ett antal yrken som är värda att satsa på för den som söker jobb, söker utbildning eller funderar på att byta karriär.

Sjuksköterska

Inom omvårdnad råder det stor brist på arbetskraft, inte minst när det kommer till sjuksköterskor. Alltför få väljer att utbilda sig till sjuksköterska, samtidigt som efterfrågan på dessa är fortsatt hög. Hur det ser ut i framtiden återstår att se – men i dagsläget har sjuksköterskor mycket bra utsikter på arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter för sjuksköterskor innefattar bland annat journalföring och samtal med anhöriga. Inom yrket ställs det krav på hög social kompetens, då en stor del av jobbet går ut på att samtala med både patienter, kollegor och just anhöriga.

Glasmästare

Glasmästare är ett annat yrke där det är fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Glasmästare, som i princip hela byggsektorn, har påverkats positivt av den snabbt växande befolkningen i landet.

Med en växande befolkning följer också ett växande behov av nya bostäder, lokaler och anläggningar. Glasmästare som yrkesgrupp har definitivt dragit nytta av den här utvecklingen. En annan utveckling som gör glasmästare gott är de ökade tendenserna till energibesparingar i fastigheter. Då många väljer att byta ut fönster (ofta på hus byggda på 60- och 70-talet) till mer energisnåla sådana, leder det till jobb för landets glasmästare.

VVS-montörer

VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet och har precis som föregående yrkesgrupp nytta av det snabba bostadsbygget. Även här är det alldeles för få som utbildar sig till yrket, samtidigt som efterfrågan på kompetens ökar snabbt.

System och tekniker för kylning, värmning och ventilation har alltid funnits, mer eller mindre. Idag är systemen dock mer avancerade, och det var först på 1800-talet som VVS-branschen blev en tydligt avgränsad sådan.

Idag finns det mycket goda möjligheter till jobb för den som väljer att utbilda sig till VVS-montör. Enligt arbetsförmedlingen kan det dock vara något svårare för de som söker lärlingsutbildning. De färdigutbildade och erfarna montörerna har dock en ljus framtid att möta.

Även på längre sikt – fem till tio år – kan VVS-montörerna se fram emot en god arbetsmarknad. Enligt arbetsförmedlingen kommer efterfrågan på kompetent arbetskraft till och med att öka under det närmsta decenniet.

VÄLKOMMEN TILL VÅR
BOSTAD & BYGG-BLOGG

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!