Plastfönster

Sida 2

Fönsterrenovering eller fönsterbyte?

15 feb 2018

De fönster du har på huset fyller väldigt viktiga funktioner. Det är tack vare dessa som du får ett ljusinsläpp i din bostad och det är också dessa som fungerar som husets ögon – du kan se ut och man kan se in. Ser dina fönster slitna ut så kan det påverka hela intrycket av ditt hus och likaså kan ett par fräscha sådana ge ett väldigt mycket bättre intryck. Kort sagt: dina fönster är viktiga. 

I och med att ett fönster är mindre isolerat än vad en vanlig vägg är så är det viktigt att hålla dessa under uppsikt. En plötslig höjning av dina uppvärmningskostnader kan ofta härledas till just fönstren. Detta då kall luft åker in i huset och varm sådan åker ut samma väg – ohållbart i längden och en stor anledning till att hålla sina fönster i gott skick. 

Hur ska man då agera då man märker att fönstren inte längre är täta, inte längre är lika snygga och där man ser att kostnaden för uppvärmning skjuter i höjden? Jo, man har två stycken alternativ – båda med klara för- och nackdelar. Vi tänkte snabbt gå igenom en fönsterrenovering och ett fönsterbyte och förklara vad du kan förvänta dig av respektive projekt. Vi kan säga att du bor i en villa i Stockholm: 

Fönsterrenovering 

Fördelar: En fönsterrenovering är betydligt billigare – utan att ge ett sämre resultat. Faktum är att du vid en fönsterrenovering kan välja att sätta in exempelvis energiglas och därigenom få bättre inomhusmiljö tack vare deras bättre isoleringsförmåga. Man kan även sätta in exempelvis spaltventiler för att ytterligare skapa en bättre inomhusmiljö. Du kan använda rot-avdraget för en fönsterrenovering – konkret så innebär det att du anlitar ett företag i Stockholm som utför renoveringen i fråga och där du får en skatterabatt på 30 % av den totala arbetskostnaden. En annan fördel är att det ofta tar kortare tid med att genomföra en fönsterrenovering. 

Fönsterbyte

Fördelar: Att du får nya fönster är den största fördelen. Men, som sagt, det blir ofta väldigt mycket dyrare än en fönsterrenovering. En bra sak att ha i beaktning är att du inte behöver binda dig till samma material som du haft på de tidigare fönstren. Har du träfönster då kräver dessa ett stort underhåll av dig – annars får du sämre livslängd. Du kan här välja att byta till billigare fönster av plast och därmed komma betydligt billigare undan. Genom detta slipper du dessutom underhållet. 

Sammanfattningsvis och summa summarum: går det att genomföra en fönsterrenovering (i vissa fall är fönstren så pass slitna att en sådan inte är motiverad) så är en sådan det bästa valet. Se dock till att anlita ett företag i Stockholm som har erfarenhet och som kan visa upp ett stort register av tidigare kunder. Läs mer om fönsterrenovering i Stockholm här.

En fönsterrenovering av sämre kvalitet är bara att ge konstgjord andning – du kommer att tvingas göra om den inom loppet av något år. Du tjänar på att betala lite mer pengar för bättre kvalitet. Referenser ger en bra ledtråd om vilket företag du ska anlita – se till att ringa tidigare kunder.   

Detta spelar in i prissättningen fönsterbyte

9 feb 2018

Att på rak arm säga vad det kostar att byta fönster är svårt. Det finns generella riktlinjer man kan använda sig av, men det bästa sättet att uppskatta kostnaden själv är att ta reda på de faktorer som spelar in för prissättningen vid ett fönsterbyte. Du kommer sannolikt inte att få ett exakt svar. För det bör du kontakta en firma (eller ännu hellre flera firmor) som kan ge dig en offert, läs mer här om du vill byta fönster: bytafönster.biz.

Vilken fönstertyp har du?

Olika fönster kostar olika mycket, givetvis. Ett klassiskt tvåglasfönster är betydligt billigare än till exempel ett treglasfönster, en takkupol eller ett takfönster. Kostnaden för själva rutorna är ofta den största, men sedan ska också arbetskostnaderna läggas till.

Hur mycket rutorna kostar varierar givetvis, men generellt brukar man säga att ett tvåglasfönster kostar allt mellan 700 – 3 500 kronor, medan ett treglasfönster kostar mellan tvåtusen till femtusen kronor. Billigare eller dyrare rutor än så kan hittas, men det här intervallet kan man använda som riktlinje när man ska byta fönster.

U-värde

Kanske planerar du att byta fönster för att få rutor med lägre u-värde? Du som söker låga u-värden (bättre isoleringsförmåga) får ofta betala mer för rutorna. Å andra sidan kan det anses vara en investering, då bättre isolering gör att ditt värmesystem inte behöver arbeta lika hårt för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Om du faktiskt sparar in pengarna eller inte – och hur lång tid det tar – beror på dina nuvarande rutor och rutorna du köper. Är det stora skillnader i u-värden finns en god chans att du får igen pengarna lite längre fram i tiden.

Arbetskostnad

Det är givetvis möjligt att byta fönster på egen hand, men många väljer att anlita en firma för att göra det. Det är särskilt fördelaktigt i och med rot-avdraget, som täcker dessa typer av arbeten. Vad firman kommer att kosta är svårt att säga på förhand, men normalt brukar de ha ett timpris på mellan 400 – 700 kronor. Har du många fönster att byta blir det naturligtvis fler timmar som behöver arbetas. Kostnaden reduceras sedan med hjälp av rot-avdraget (läs mer lite längre ned i texten).

Det finns ofta vissa möjligheter att påverka arbetskostnaden. Kanske inte genom att pruta ner priserna hos en särskild firma, men att jämföra flera olika firmor och deras priser. Om du får offerter från ett gäng olika aktörer kan du helt enkelt välja den firma som har lägst timpris. Tänk dock på att det inte är bra, bara för att det är billigt – ibland är det faktiskt tvärtom. Ta alltid referenser innan du bestämmer dig för att anlita någon.

Rot-avdraget

De allra flesta privatpersoner är berättigade till det här avdraget. Notera att det är just privatpersoner som kan använda det. Företag får ingen skattesubventionering, men betalar heller ingen moms å andra sidan. Det som gäller är att du ska äga den bostad som arbetet tar plats i, att du är myndig och att du har tjänat in tillräckligt stora summor för att rot-avdraget ska kunna dras av mot den redan inbetalda skatten.

Kontakta en ventilationsfirma i Stockholm

18 jan 2018

Det finns några säkra tecken på dålig ventilation som man som husägare kan hålla kolla efter. Upplever du att du – eller någon i din familj – ofta blir trött, får huvudvärk eller får allt svårare att koncentrera dig ju längre dagen lider så kan det tyda på undermålig ventilation. 

Detsamma kan säga som ni har problem med återkommande förkylningar eller om någon plötsligt börjar utveckla allergier. Astma är även det något som kan komma som en följd av sämre ventilation. Dessutom så kan du spåra sådan genom att se ifall exempelvis fuktskador drabbar ditt hus och där ingen egentlig anledning finns till detta. Ser du dessa tecken så bör du kontakta en ventilationsfirma och låta den undersöka saken lite närmare. 

I Sverige finns ett system där ventilation kontrolleras i både hem, fastigheter och i offentliga lokaler. Tidigare var ventilationen ofta så undermålig att folk tog skada - efter att OVK-besiktningen infördes har det blivit bättre; men det finns fortfarande problem 

God ventilation är en förutsättning för att kunna leva och prestera så bra som möjligt. Oavsett om man talar om ditt hem, sin arbetsplats, en offentlig lokal – exempelvis ett sjukhus eller ett bibliotek - eller om skolan där barnen går så måste en god ventilation finnas. 

Detta är faktiskt en så pass viktig fråga att det finns lagar och regler att följa. Med givna tidsintervaller – varierande beroende på byggnad – så måste man genomföra en OVK-besiktning där ett företag – exempelvis en, för ändamålet, certifierad ventilationsfirma – ser över hur ventilationssystemet fungerar och vilken effekt det ger. Skulle det visa brister så måste man som hus- eller fastighetsägare korrigera dessa – även det inom en given tidsintervall. 

Problem med ventilationen vid en flytt i Stockholm? 

Det kan vara så att det ventilationssystem man har är uttjänt, föråldrat och inte längre ger den effekt man kräver. Likväl så kan det handla om att systemet i fråga inte är anpassat efter hur många som vistas i en lokal. Oavsett vilket så kan en ventilationsfirma hjälpa till att både hitta – och lösa – problemet. Säg att din familj i Stockholm flyttat från en mindre lägenhet till ett radhus. I detta radhus har ett äldre par bott och ni upplever ganska direkt att luften inne i huset är dålig. 

Ökar man antalet människor i ett hus eller i en lokal så alstras mer värme - något som påverkar ventilationen negativt. En ventilationsfirma kan, genom en justering av det nuvarande systemet, ge bättre luft. En billigare lösning 

Här kan ni kontakta en ventilationsfirma i Stockholm och låta den kontrollera ventilationssystemet. Troligt är att det inte har några tekniska problem - det är en större chans att det inte är anpassat efter era behov. Den ventilationsfirma ni anlitar kan justera ert ventilationssystem så att er inomhusmiljö förbättras radikalt och att luften blir blir betydligt bättre. 

Det är naturligtvis en billigare lösning än att helt byta system; en ventilationsfirma kan ofta hitta alternativa lösningar där en justering – i många fall – är precis det som krävs. Det här gäller även för kontor och fastigheter i Stockholm. Upplever ni en förändring av er inomhusmiljö – kontakta en ventilationsfirma. 

En kort fönsterguide

30 dec 2017

Fönster ska uppfylla vissa krav vad gäller säkerhet. De ska till exempel var barnsäkra (med särskilt lås som inte små barn kan få upp i första taget), de ska vara lufttäta, regntäta, skydda mot buller och ljud utifrån och kunna isolera värme. Ett fönster har en karm som är delen som sitter fast i väggen. Fönstret har en båge; det är den delen av fönstret som går att öppna. Bågen är monterad i karmen och kan antingen vara enkel eller kopplad. De öppningsbara fönstren kallas också fönsterlufter. Har ett fönster trälister i sitt fönster, kallas det för ett spröjsar fönster. 

Öppna fönster med olika teknik

Ett fönster kan öppnas på olika sätt. I ett slagfönster är bågarna fastsatta i karmen. De kan öppnas antingen inåt eller utåt. Ett fönster kan också öppnas så att de vrids och då hänger bågarna i gångleder som är monterade i karmen. Fönster kan även öppnas som skjutfönster, då skjuts de sidledes, uppåt eller nedåt. Vikfönster är fönster som är förbundna med ett gångjärn och har ett glidbeslag som löper i spår i karmens över- eller i ett understycke. De flesta fönster är tvåglasfönster, men i takt med att vi vill spara energi, ser vi fler och fler treglasfönster som isolerar fönstren, både så att värme inte släpps ut, inte heller att buller och oljud kommer in.

Dessa olika fönster finns det:

Villafönster – är ett samlingsnamn på fönster som de flesta villor har. Innebär ingen karaktäristik på fönster.

PVC fönster – är fönster tillverkade av polyvinylklorid. Sägs vara miljövänliga fönster eftersom plasten går att återvinna; smälta ner och göra till nya fönster.

Aluminiumfönster – egentligen är det inte fönstren som är gjorda av aluminium, utan det är karmarna som är tillverkade i aluminium.

Träfönster – egentligen är det inte fönstren som är gjorda av trä, utan det är karmarna som är tillverkade i trä.

Treglasfönster – är egentligen det samma som isoleringsfönster. Det är olika namn på samma slags fönster. Treglasfönster är tätare än tvåglasfönster.

Isoleringsfönster - är mellanfönstret i treglasfönster.

Takfönster – är fönster som man använder i takkupor

Vilket material väljer du på fönster?

Man kan även välja vilket material man vill att fönstren ska vara gjorda av. Antingen glas, glas med träkarmar, glas med aluminiumkarmar, eller glas med aluminium- och träkarmar. Man kan även välja plastfönster gjorda i PVC; polyvinylklorid. PVC fönster har lång hållbarhet, och är så gott som underhållsfria. Det finns för- och nackdelar bdåe med glas- och plastfönster (PVC fönster). Glasfönster kan alltid krossas, medan plastfönster inte krossas på samma sätt. Glasfönster sägs ha ett bättre utseende än plastfönster. Glasfönster håller i princip i evighet, medan plastfönster håller i cirka 30 år.

Är du intresserad av fönsterbyte och vill veta mer, läs här.

 

Vilken takläggare anlitar du?

22 dec 2017

Den stora konkurrensen som råder i Stockholm har både för- och nackdelar. Den stora fördelen ligger i att du som kund kan komma att få ett bättre pris om du vågar dig på att förhandla lite. Ska du byta ett tak på ditt hus och vill anlita en takläggare för detta - ja, då kan du kontakta fler än en firma inom takläggning, ställa deras respektive offerter mot varandra och därigenom ha ett lite bättre förhandlingsläge. Detta är den stora uppsidan - som dock har en motpol.

Vi fortsätter med exemplet takläggare i Stockholm och säger att du de facto förhandlat dig till ett bra, rimligt pris för att byta ut taket. Är det då helt säkert att du lyckats och att ditt arbete är att anse som slutfört? Långt därifrån. I den stora konkurrensen så finns det även en gigantisk skillnad i ren kvalitet.

Den ena takläggare du kontaktar kan visa sig vara en riktig skojare som egentligen inte kan mer om takläggning än vad du kan - detta ställt mot en annan takläggare som du fått en offert av och som verkligen är en gedigen yrkesman. Däri ligger faran. För, hur skiljer du dessa båda takläggare åt?

Tips för att hitta rätt takläggare i Stockholm

Vi tänkte rada upp några snabba punkter som kan hjälpa dig att hitta rätt yrkesman och som ger dig ett bättre, effektivare och mer hållbart jobb. De här punkterna går utmärkt att använda oavsett vilken bransch det handlar om; takläggare är bara ett exempel.

  • Tidigare jobb. Vi skulle säga attd en här punkten ska läggas högst upp på priolistan. Du måste kolla upp vilka tidigare jobb som denna takläggare genomfört. Referenser är egentligen det viktigaste en företagare - oavsett bransch - kan ha i dagsläget. En seriös firma är mån om sina kunder, utför korrekta jobb i syfte att kunderna i fråga ska bli nöjda och rekommendera företaget till andra. En oseriös firma har sällan några nummer till tidigare kunder att erbjuda dig. Det handlar om logik - men var beredd på att det kan ta lite tid att ringa alla.

 

  • Garantier: Du ska få garanti på jobbet - både gällande material och för arbetet i sig. Se till att det skrivs in i avtalet.

 

  • Priset och betalningen. Du ska dels se till att använda ditt rot-avdrag (om du är berättigad till det) och dels så ska du försöka undvika de absolut billigaste aktörerna. Det brukar handla om rena lockpriser och kvaliteten på det utförda jobbet matchar sällan förväntningarna. Gå upp en nivå i pris - men välj heller inte den dyraste takläggare du stöter på. Gällande betalningen så finns en tumregel: betala aldrig i förskott.

 

  • Dokumentera arbetet. Se till att den takläggare du anlitar genomför en löpande dokumentation på arbetet. Det kan vara bra att visa upp sådan om det skulle visa sig att taket - på något sätt - går sönder och du behöver hjälp från ditt försäkringsbolag.

 

  • Certifikat. Kolla alltid upp att det finns certifikat/behörighet hos de anställda på företaget.

Undvik dessa fällor när du ska anlita en hantverkare

9 nov 2017

Ska du anlita hantverkare för en badrumsrenovering i Åkersberga? Eller för ett altanbygge i Lund? Oavsett var i landet och vilket jobb det handlar om finns det flera fällor som kan ske när man anlitar en hantverkare. Men vilka är de? Och hur undviker man dem? Den här texten bör du läsa innan du anlitar en hantverkare – oavsett jobb.

1.     Du ger olika offertunderlag

Det är mycket vanligt att man tar in offerter från flera olika firmor när man vill ha ett jobb utfört. Det är inte heller helt ovanligt att vissa ger något olika uppdragsbeskrivningar till de olika entreprenörerna. Planera alltid noga på förhand innan du hör av dig till en firma med en uppdragsbeskrivning. Ska du till exempel göra en badrumsrenovering bör du ha klart för dig vad det är du ska göra själv och vad du vill att hantverkarna ska göra.

Om du ger olika underlag till olika entreprenörer kan du omöjligen jämföra offerterna du får på ett bra sätt. Tänk också på att skicka ut offertförfrågningarna till firmor i närområdet, som faktiskt kan tänka sig att ta på sig jobbet. Ska du göra en badrumsrenovering i Åkersberga finns det gott om entreprenörer att höra av sig till i Norra Stockholm. Från till exempel Södertälje är det en bit att åka till Åkersberga, vilket medför onödiga bränslekostnader.

2.     Fixa materialet själv

Visst, i vissa fall kan det bli billigare för kunden att faktiskt fixa materialet själv. I slutändan brukar det dock löna sig att låta byggaren ta fram materialen. Om man inte är erfaren och har goda förkunskaper finns en viss risk att man väljer fel material eller att man inte får fram det i tid. Lägger man över detta på hantverkaren blir det ofta ett bättre resultat i slutändan. Dessutom är det i huvudsak arbetstimmarna som kostar.

3.     Behandla hantverkaren som en betjänt

En del byggjobbare kan vittna om att vissa uppdragsgivare tenderar att behandla hantverkaren som en betjänt, eller en butler. Det här bådar för ett arbete som inte blir utfört till sin fulla potential, eftersom personkemi, tillit och ömsesidig respekt är viktigt för att ett projekt ska utföras på bästa sätt. Det här är en fälla som kan uppstå vid vilket jobb som helst, vare sig det är en badrumsrenovering i Åkersberga eller någon annan typ av jobb någon annanstans. Det innebär fördelar för både hantverkare och kund om byggaren tycker det är trevligt att utföra uppdraget.

Vi kan rekommendera https://www.daderman.se/badrumsrenovering-akersberga/ för badrumsprojektet i Åkersberga.

Vilka typer av glas jobbar en glasmästare i Stockholm med?

28 okt 2017

En glasmästare jobbar – som namnet kanske antyder – med alla typer av glas och här spelar det alltså ingen roll om det handlar om att byta ut vanliga fönster i en villa i Östersund eller att sätta in nya panoramafönster till en galleria i Stockholm. Duktiga glasmästare klarar av det mesta och det finns således många anledningar till varför man ska kontakta en sådan. Det kan alltså gälla ett byte av en bilruta, en reparation av en spegel eller hjälp med att sätta glasväggar i sitt kök – allt som har med glas att göra, ja, det tar också en glasmästare hand om och detta oavsett om denne är verksam i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Det finns dock några saker som är lite viktigare än andra då det handlar om att ta hjälp av en glasmästare. En av dessa – och som många privatpersoner inte tänker på - är hur pass mycket energi som försvinner ut genom sina fönster. Har man här ett hus i Stockholm som exempel så kan detta vara tip-top i övrigt med fina ventilationssystem, snålt värmesystem och en billig energikälla som exempelvis bergvärme. Varför går då detta hus inte med plus och varför fortsätter det att sluka energi?

Ja, här handlar det alltså i många fall om att huset i fråga har gamla – och otäta fönster – som hela tiden låter varmluft sippra ut och kall luft komma in – en omöjlig ekvation. Här skulle alltså ägaren till detta hus kunna kontakta en glasmästare som byter ut rutorna i fråga och sedan spara mycket pengar i ren energikostnad. Det här skulle betydligt fler husägare må bra av och inte bara i just Stockholm utan över hela landet. Hur ser egentligen statusen på just dina fönster ut? Här blir svaret ofta ett ryck på axlarna och sanningen är alltså att man inte vet – att då kontakta en glasmästare kan vara just den lilla investering som i framtiden kommer att betala av sig rejält. En kontakt med en glasmästare och en betalning för dennes tjänster ska alltså snarare ses som en investering än en utgift och – återigen – detta gäller likväl ett hus i Stockholm som en villa i Härnösand.

Är en glasmästare dyr att anlita i Stockholm?

Gällande priset för en galsmästare så är detta naturligtvis något som varierar och som beror på vilket jobb som ska utföras. Ska du byta samtliga fönster till ditt hus i Stockholm så kommer ju detta att kosat mer än om du ska låta en glasmästare laga en spegel i Härnösand och detta är ju också ganska naturligt, eller hur?

Vid större projekt – som att byta ut dina fönster – så har du dock rätt till att använda dig av ditt rot-avdrag och därmed få tillbaka på skatten efter att du deklarerat. Här brukar dessutom den glasmästare man anlitar hjälpa till med pappersarbetet och andra saker som kan vara svåra att förstå och detta oavsett vilken stad det än handlar om. Rot-avdraget gäller – naturligtvis – inte bara i Stockholm utan över hela Sverige.

Om du behöver kontakta en glasmästare kan vi rekommendera detta företag: www.glasmästarestockholm.nu

 

Överväg totalentreprenad vid din köksrenovering

23 sep 2017

Ett vanligt fel som många gör vid renoveringar är att man styckar upp projektet. Om vi tar en köksrenovering som exempel så kan detta uppstyckande innebära att man anlitar ett företag för att riva ut det gamla köket, man anlitar ett företag för att sätta kakel, man anlitar ett annat för att koppla in elen, ett tredje för vattnet och så vidare.

Detta gör att arbetet blir spretigt och att det i många fall kostar mer pengar. Tvärtemot vad man tänker då man anlitar alla dessa företag. Då har man nämligen sökt efter den billigaste elektrikern, den billigaste rörmokaren och den billigaste plattsättaren – men man tänker inte på att deras arbeten måste synka med varandra.

Vårt råd i detta är att man anlitar en och samma firma för hela projektet. Ska du genomföra en köksrenovering i din villa i Stockholm  så kommer du troligen att tjäna pengar på att anlita ett företag enligt totalentreprenad; men du kommer definitivt att få ett bättre jobb. Ett och samma företag har anställda som är synkade med varandra, de kan vänta in – påbörja andra saker och jobba enhetligt vid din köksrenovering. Olika företag å sin sida – de gör sitt jobb och åker. Skulle något bli fel så är det svårt att få dessa att återvända för att korrigera – något som gör att din köksrenovering drar ut på tiden och blir dyrare.

Hitta rätt företag i Stockholm

Vi sa att du skulle få ett bättre slutresultat av att använda totalentreprenad. En sanning med viss modifikation; detta då du måste hitta rätt firma också. Du kan inte ta för givet att alla företag i Stockholm som erbjuder dig totalentreprenad vid din köksrenovering kommer att leverera ett högklassigt jobb. Tror du det så är du ute på tunn is.

Fuskjobb förekommer tyvärr i en ganska stor skala och i synnerhet i större städer. Som kund så mäste du således vara beredd på att lägga lite tid på att undersöka de olika företagen som erbjuder sina tjänster. Några enkla sätt att göra så tänkte vi rada upp här nedan. Följer du dessa så löper du mindre risk att se din köksrenovering i Stockholm förvandlas till en ren mardröm:

  • Referenser: inga referenser – inget jobb. Så enkelt är det faktiskt. Det företag du kontaktat ska kunna ge dig några nummer till tidigare kunder – som du ska ringa – oh kan de inte göra det; ja, då är förmodligen en hund begraven.
  • Certifikat och behörighet. Fördelen med att anlita flera, mindre företag framför totalentreprenad är att du kan kontrollera behörighet hos dessa. Kort sagt – anlitar du en elektriker så vet du också att denna får sköta allt som har med el att göra. Vänder du dig till ett och samma företag så måste du se till att de anställda verkligen får utföra alla moment som ingår i denna köksrenovering.
  • Personalomsättning. Du vill inte anlita ett så kallat slit-och-släng-företag där de anställda byts ut hela tiden. Se till att företaget har anställda som jobbat under längre perioder – det är nämligen ett tecken på att de trivs och att de jobbar under schyssta villkor.

Fönstermarkiser skapar mys och en trevlig hemmiljö

22 sep 2017

Fönster är en av de allra viktigaste faktorerna när det handlar om att skapa en trivsam miljö i ett hem.  De ger ljus och extra rum åt rummet och stora glaspartier är suveräna för att skapa en vy mot en vacker utsikt.

Men en riktigt solig och varm sommardag kan det faktiskt bli för mycket.  Hettan kan bli för tryckande och då är det inte lika mysigt längre. Då kan man behöva fönstermarkiser eller någon annan form av avskärmning. De minskar det störande ljusinsläppet och får bort irriterande bländande effekter vid tv-apparater och datorskärmar. Dessutom är solskydd utmärkt mot ovälkommen insyn. Har du för ljust i sovrummet under ljusa sommarkvällarna och har därför svårt att sova? Då kan en fönstermarkis eller något annat solskydd vara till stor hjälp.

Utvändigt monterade markiser ger bra skydd

De bästa varianterna när man vill stänga ute värme och skapa en lagom inomhustemperatur är utvändigt monterade solskydd, som till exempel fönstermarkiser. Där finns den stora fördelen att det stoppa solstrålarna i ett tidigt skede, redan innan de har träffat fönsterrutan. Fönstret värms inte upp och värmer i sin tur inte upp inomhusmiljön.

Markiser är det vanligaste valet när det handlar om utvändig solavskärmning. Fönstermarkiser är lätta att hantera och finns i stora variationer, både när det handlar om funktion, modeller, mönster och färger. Vanligaste mönstret är dock enfärgat eller randigt, beroende på den speciella vävtekniken. I dag finns det andra mönster också tack vare digital trycktekniker, men då kan det ofta kosta lite mer.

Stora valmöjligheter på dagens marknad

Flexibiliteten är också stor, idag kan de flesta markisfabrikanter skräddarsy fönstermarkiser så att de passar perfekt för just ditt hem. Valmöjligheterna är stora. Du kan välja en enkel och smidig markis som du med en minimal ansträngning vevar in manuellt. Men det finns idag ett stort utbud av markiser som styrs med fjärrkontroll eller är helt automatiserade. Sol- och vindsensorer blir allt vanligare och är mycket rekommendabla ur säkerhetssynpunkt. Vill du ha det  lite extra mysigt på kvällen så finns det idag markiser med inbyggda LED-lampor på vikarmarna.

Den estetiska betydelsen är inte att förglömma. En markis kan ge ett hus ett rejält lyft utseendemässigt, men det finns också risker ur den aspekten. En ful, smutsig och sluten markis kan förfula ett hus och minska värdet. Därför är ett gott råd att satsa på kvalitet som håller länge. Åtminstone fem års garanti bör man kräva av tillverkaren när det handlar om färgäkthet.

Vill du veta mer om fönstermarkiser och andra former av solskydd? Här kan du läsa mer om markiser.

Målarna i Stockholm – kundernas omdömen

15 aug 2017

Det finns många målare i Stockholm. Det är Sveriges största stad och utbudet är således stort när det gäller butiker, service och tjänster (däribland målare). Den som vill hitta en målare i Stockholm, och inte vet någon särskild firma på förhand, behöver leta en del och gör det förmodligen på nätet. Ett vanligt sätt att gallra vilka firmor som verkar vara seriösa och inte är att leta efter omdömen om firmorna på olika hemsidor.

Det finns såklart en ganska stor osäkerhet kring detta. Tittar man på hemsidor vars recensenter är anonyma och inte verifierade på något sätt, kan det givetvis handla om falska omdömen. De kan både vara dåliga och bra. Är de bra kan det lika gärna vara ägaren själv som har skrivit recensionerna. Är de dåliga kan det såklart vara en konkurrerande firma som vill skaffa sig fördelar på ett oschysst sätt.

Överlag positiva upplevelser

Den första målaren vi tittar på har fått fem stjärnor som samlat betyg med lovord som ”bästa målaren!” och ”målade hela huset i perfektion!”. Även övriga recensioner är genomgående positiva, även om vissa bara ger ett betyg utan att skriva någon vidare motivering.

Sammanlagt finns bara fem recensioner för den här firman, vilket kan anses vara ett alldeles för tunt underlag för att dra någon slutsats av. Att skapa fem falska profiler, eller be fem vänner att skriva bra recensioner kräver ingen större ansträngning från firmans sida. Det bästa är troligtvis att kolla upp samma firma på flera olika sidor eller tjänster för att få en bättre helhetsbild.

Vi tittar även på två andra målare i Stockholm och vad de har fått betyg. Många har fått fem stjärnor eller nära fem stjärnor som samlat betyg, men även här är underlaget ganska tunt. Vill man dra en slutsats av detta får man se till att kolla upp firmorna på flera ställen.

Vissa negativa upplevelser

Även om de är relativt få, finns det givetvis målare i Stockholm som har fått en del negativa recensioner. Det som verkar ligga till grund för många av dem är missförstånd mellan firma och kund. Att se till att föra en rak och tydlig kommunikation är ett effektivt sätt att minimera riskerna från att hamna i en konflikt. I praktiken innebär detta att fästa så mycket som det går på papper, samt att helt enkelt prata tydligt och veta vad man vill att målaren ska göra. På så vis slipper man vara en av de som lämnar en negativ kommentar på en dylik sida eller tjänst.

Här finns en målare i Stockholm som genomgående fått goda omdömen av sina kunder.

Fönsterrenovering – det här bör du kolla efter

13 aug 2017

Många fönster finns idag som är i behov av en renovering. Att göra en fönsterrenovering utan förkunskaper är dock inte det lättaste. Det gäller att veta vad man ska göra och vilka verktyg och material som krävs för att göra det. Vissa väljer att anlita en firma för detta, vilket kanske är särskilt vanligt i större städer som Stockholm. Statistik från Skatteverket visar att boende i Stockholm och kranskommuner är de flitigaste användarna av rot-avdraget i hela landet.

Det här bör du kontrollera vid en fönsterrenovering

Det finns flertalet områden att kontrollera när man ska göra en fönsterrenovering. Att missa någon kan göra att renoveringen fallerar om du ska göra det själv. Se till att vara noggrann!

Rostskador

Det finns ett antal punkter som behövs kontrolleras vid en renovering. Det första man bör kontrollera är rostskador. Hur ser fönsteröverblecket ut? Gångjärnen? Dessa är vanliga delar som är drabbade av rostskador när det gäller äldre fönster. Något annat som bör kontrolleras för rostskador är hörnbeslagen.

Båge och karm

Sedan är det bra att titta på mellanrummet mellan båge och karm. Är det otätt? I sådana fall kommer det sannolikt att dra i huset, vilket kan bli kostsamt i längden eftersom ditt uppvärmningssystem behöver arbetare hårdare för att hålla en behaglig temperatur. Att göra en fönsterrenovering om ditt fönster drar är att se som en investering snarare än en kostnad. Det bör inte dröja alltför länge innan det börjar betala tillbaka sig.

Att det inte är tätt mellan båge och karm kommer också innebära att mer ljud släpps in. Bor du till exempel i Stockholm nära en trafikerad väg, kan det vara ett skäl att prioritera detta högt. Det här gäller såklart inte bara i Stockholm, utan om man bor i en stad med mycket buller och oljud omkring sig överlag.

Övrigt

Man bör alltid se till helheten på fönstret och inte bara fastna i detaljer. I övrigt är det dock bra att titta på om fönsterkitt saknas, om det finns några flagor eller sprickor i målningen och titta närmare på bågunderstycket. Är bågunderstycket rötangripet bör det bytas ut.

Göra själv eller anlita en firma?

Det finns en del fördelar med att göra det själv, även om det kanske är vanligare i storstäder just som Stockholm att man anlitar någon utomstående för att göra jobbet. Den största fördelen är såklart att man sparar pengar. Om man däremot anlitar en firma för jobbet får man erfarna hantverkare som man vet gör ett bra jobb.

Proffshjälp kan behövas vid fönsterputsning

10 aug 2017

I samband med vår- och höststädning så brukar de flesta även passa på att genomföra en annan sak i sina hem – ett projekt som tar väldigt lång tid att göra och som dessutom är väldigt svårt. Vi talar naturligtvis om en fönsterputs och vad det innebär att göra en sådan. Fönsterputs är nämligen något så speciellt att man faktiskt kan få ett sämre resultat om man misslyckas än om man låter sina fönster vara smutsiga. Menas här – putsar en ovan person sina fönster så kommer denne förmodligen att se stora, långa och vita streck längs hela glaset och dessa kan i sak vara betydligt mer irriterande (och svåra att få bort utan att göra om allting...) än smutsen som fastnat under året.

Kort och gott – att putsa fönster tar lång tid – varje fönster har fyra sidor som samtliga måste behandlas med samma noggrannhet – och det är svårt. I vissa fall så är det till och med farligt; bor man högt upp i en fastighet så kan ett fall innebära stor skada eller till och med döden och allt detta leder oss in på ett tips gällande fönsterputs – ett tips som innebär att man direkt anlitar professionell hjälp för ändamålet.

En professionell hjälp som finns i de flesta svenska städer – men där man har en klar fördel rent prismässigt om man bor i en större där fler företag erbjuder tjänsten. Det vill säga; har man sin bostad i Stockholm så har man också en god chans att få sin fönsterputs utförd till ett väldigt fördelaktigt pris.

Detta genom att man agerar på samma sätt som man gör inom andra konkurrensutsatta områden där man – kort och gott – tar in flera offerter och ställer dessa mot varandra till dess att det bästa priset utkristalliserat sig. Fönsterputs är således ett projekt som många privatpersoner i Stockholm – särskilt de som bor i bostäder likt de vi ovan nämnde; de där ett fall innebär stor fara – lejer ut och här finns det även en annan faktor som spelar en stor roll i detta beslut.

Använd rut-avdraget för en fönsterputs i Stockholm

Sedan 2007 så går det nämligen att använda sig av ett avdrag som gör tjänsten billigare; fönsterputs omfattas nämligen i allra högsta grad av rut-avdraget och även om denna skattesubvention ändrade form vid årsskiftet så är det fortfarande väldigt generöst.

Man kan fortfarande dra av halva arbetskostnaden för sin fönsterputs och skillnaden ligger i att taket sänkts från 50- till 25.000 kronor per år och per person.

Det påverkar således väldigt få och speciellt inte de som bara använder sig av en sådan unik tjänst som fönsterputs i Stockholm. Ryktet om rut-avdragets död år således väldigt överdrivet.

Det är dyrt att genomföra en rejäl fasadrenovering

26 jul 2017

Utsidan av ett hus får ta emot mycket stryk, dels i form av regn, frost, snö, hagel vind och sol, dels i form av trafik och avgaser. Resultatet av dessa påfrestningar kan bli att färgen lossnar eller att det uppstår sprickor i fasaden.

Detta gör att man som hus- eller fastighetsrenovering då och då måste genomföra en fasadrenovering – ett kostsamt projekt som dessutom tar ganska lång tid. Det som man ska tänka på gällande en fasadrenovering är att först överväga om de sprickor man upptäckt på fasaden är något som man på egen hand kan åtgärda med hjälp av murbruk och därigenom spara mycket pengar – detta tips gäller dock främst villaägare.

Då det kommer till större fastigheter så brukar en fasadrenovering vara betydligt mer kostnadseffektiv sett till det långa loppet och här kan vi även tipsa om att man försöker genomföra allting på en gång.

Menas med detta: ska er bostadsrättsförening i Stockholm ändå betala ganska dyra pengar för en fasadrenovering så kanske det är lika bra att byta hängrännor, fräscha upp- eller byta fönster och fixa till balkongerna. Ni kommer ändå att ha en massa ställningar stående under en lång tid och dessutom så brukar man också i Stockholm kunna engagera en och samma firma för allt jobb vid en fasadrenovering. På så sätt så kommer också fastigheterna värde att stiga och medlemmarna i bostadsrättsföreningen kommer att få en betydligt bättre levnadsstatus.

Kort sagt; vid en omfattande fasadrenovering – se till att få allting gjort och detta av samma firma. Anledningen till att vi nämnde Stockholm som stad för vårt exempel kom inte av någon slump och detta av två stycken orsaker. Nummer ett handlar om miljön och att avgaser där gör att problem med fasader där blir vanligare än i en mindre stad där trafiktrycket är lägre. Dels så har man också i Stockholm en fördel gällande en fasadrenovering och detta i form av ett billigare pris. Återigen; här talar vi primärt om de större fastigheterna snarare än om mindre villor där rot-avdraget går att använda vid en fasadrenovering.

Billigare fasadrenovering i Stockholm

Anledningen till att man har en fördel då det kommer till prislappen för en fasadrenovering i Stockholm handlar om att man där har ett större urval bland företag som erbjuder tjänsten. Det kan nämligen skilja otroligt mycket pengar mellan två stycken verksamma företag och här kan således en initial undersökning verkligen vara av värde. Genom att i Stockholm ta in flera olika offerter så kan man också se hur prisbilden ser ut och således också välja ett av de billigare företag som jobbar med fasadrenovering.

Viktigt här dock är att man verkligen ser till att de klarar av allting; ska ni exempelvis byta fönster till era fastigheter så är totalentreprenad att föredra snarare än att involvera en firma för varje litet moment. Det tar både längre tid och blir i slutändan därmed också dyrare.

Yrken att satsa på

12 jul 2017

Arbetslösheten i Sverige är relativt hög. Ändå finns det branscher och nischer inom branscher som fullkomligt skriker efter arbetskraft. Hur väl efterfrågan på arbetskraft kommer att mötas den närmsta framtiden återstår att se. Oavsett listas här ett antal yrken som är värda att satsa på för den som söker jobb, söker utbildning eller funderar på att byta karriär.

Sjuksköterska

Inom omvårdnad råder det stor brist på arbetskraft, inte minst när det kommer till sjuksköterskor. Alltför få väljer att utbilda sig till sjuksköterska, samtidigt som efterfrågan på dessa är fortsatt hög. Hur det ser ut i framtiden återstår att se – men i dagsläget har sjuksköterskor mycket bra utsikter på arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter för sjuksköterskor innefattar bland annat journalföring och samtal med anhöriga. Inom yrket ställs det krav på hög social kompetens, då en stor del av jobbet går ut på att samtala med både patienter, kollegor och just anhöriga.

Glasmästare

Glasmästare är ett annat yrke där det är fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Glasmästare, som i princip hela byggsektorn, har påverkats positivt av den snabbt växande befolkningen i landet.

Med en växande befolkning följer också ett växande behov av nya bostäder, lokaler och anläggningar. Glasmästare som yrkesgrupp har definitivt dragit nytta av den här utvecklingen. En annan utveckling som gör glasmästare gott är de ökade tendenserna till energibesparingar i fastigheter. Då många väljer att byta ut fönster (ofta på hus byggda på 60- och 70-talet) till mer energisnåla sådana, leder det till jobb för landets glasmästare.

VVS-montörer

VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet och har precis som föregående yrkesgrupp nytta av det snabba bostadsbygget. Även här är det alldeles för få som utbildar sig till yrket, samtidigt som efterfrågan på kompetens ökar snabbt.

System och tekniker för kylning, värmning och ventilation har alltid funnits, mer eller mindre. Idag är systemen dock mer avancerade, och det var först på 1800-talet som VVS-branschen blev en tydligt avgränsad sådan.

Idag finns det mycket goda möjligheter till jobb för den som väljer att utbilda sig till VVS-montör. Enligt arbetsförmedlingen kan det dock vara något svårare för de som söker lärlingsutbildning. De färdigutbildade och erfarna montörerna har dock en ljus framtid att möta.

Även på längre sikt – fem till tio år – kan VVS-montörerna se fram emot en god arbetsmarknad. Enligt arbetsförmedlingen kommer efterfrågan på kompetent arbetskraft till och med att öka under det närmsta decenniet.

VÄLKOMMEN TILL VÅR
BOSTAD & BYGG-BLOGG

Här kommer du hitta massor av spännande bloggartiklar som rör Bostad, Bygg, Renovering men även självklart Fönster. Har vi sprudlande fantasi kan även något annat som har med bostad och bygg trilla in på besök. 

Njut av läsningen!